Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Hakkında

1984 yılında, Bilecikli işadamlarının teşebbüsü ile o zamanki Belediye İş Hanı’nın küçük bir odasında hizmete başlayan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nın İlk Yönetim Kurlu Başkanı Turan Tan, İlk Meclis Başkanı ise Muzaffer Erdem’dir.

İlk kurulduğu yıllarda yaklaşık yüz kişiye hizmet veren ve 1996 yılında taşındığı 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan şimdiki hizmet binasında 5174 sayılı yasanın 4. maddesinde tarifi bulunan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tenasüdü korumak ve bu kanunda yazılı hizmetleri görmektedir. Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde faaliyet gösteren yaklaşık  iki bin sanayici ve tüccara da hizmet veren bir meslek kuruluşu olan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda 12 Meslek Komitesi bulunmaktadır.

Üyelerinin ticari ve sanayi faaliyetleri sırasında gerekli olan menşe şahadetnameleri, fatura suretlerinin tasdiki, rayiç fiyatların tasdiki, ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının tasdiki, yed’i vahit ve tek imalatçılık belgeleri, bilirkişi ve eksper raporları, kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil dirimini gösteren tasdik ve şerhler, ticari kefalet tasdikleri, sınai ve ticari mahiyette belge ve kapasite raporları, tahsis ve sarfiyat belgeleri, kalite yeterlik ve numune belgeleri, kayıtlı üyelerinin imzalarının tasdiki, oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, yerli malı belgesi, ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere ticaret ve sanayi erbabının mahrem olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, iş makineleri tescil belgesi, ATA Karneleri ve ATR belgeleri, ticari ve sınai mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetleri sunmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 24. maddesinin “Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası bulunan yerlerde bir Ticaret Sicili Müdürlüğü kurulur.” hükmü gereğince Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü aracılığı ile, yeni kurulan Şahıs, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatif gibi gerçek ve tüzel kişilere ait kayıtlar yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunun ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait yasal işlemler, genel kurul toplantı tescilleri, yönetim kurulu kararlarının tescilleri, hisse devirleri, sermaye arttırımları, ana sözleşme değişiklikleri, ticari işletme rehni gibi işlemlerin tescilleri yapılmaktadır.

Kayıtlı üyelerini işleri gereği istedikleri belge, bilgi, ekspertiz ve kapasite raporlarının düzenlenmesinin yanı sıra; mesleki ahlakı ve tenasüdü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet haline getirmek gibi konularda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bulunduğu şehirde konumu gereği her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde yer almakta ve bu tür etkinliklere 5174 sayılı yasanın elverdiği ölçüde maddi ve manevi katkılarda bulunmaktadır.

Bilecik’in ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası bugün bölgenin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç