Muhasebe Müdürlüğü : 5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince ;
yapılacak işin niteliğine göre yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tüm işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleşmesini sağlayan birimdir. Odanın her türlü hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur.

• Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilini sağlamak.
• Odalar arası munzam aidat paylaşımı ile ilgili işlemleri yürütmek.
• Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak ve sonuçları rapor halinde hazırlamak.
• Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
• Aylık mizanlar, Mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunmak.
• Hesapları İnceleme Komisyonuna belirli periyotlarda tüm kayıtları ibraz etmek.
• Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince, sözleşme ve satın alma koşullarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek.
• Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlamak, vadeli hesap işlemlerini yürütmek ve azami ölçüde verimli kılmak.
• Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer Özel İhtisas Komisyonu üyelerine yıl içerisinde huzur haklarının tahakkuk ve ödemelerini yapmak.
• Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmelerle ilgili avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
• Odamızın iştirak ettiği kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

BİLECİK TİCARET ve SANAYİ ODASI HESAPLARI;

BİLECİK TİCARET ve SANAYİ ODASI BANKA HESAP NUMARALARI
HESAP NUMARASI IBAN NUMARASI BANKA İSİM ŞUBE İSİM
118-387 96528 TR30 0001 0001 1838 7965 2850 01 BİLECİK / MERKEZ
00158 007 288 309669 TR61 0001 5001 5800 7288 3096 69 BİLECİK / MERKEZ
93647363-1 TR19 0020 5000 0936 4736 3000 01 BİLECİK / MERKEZ
4001-000 5584 TR79 0006 4000 0014 1000 0055 84 BİLECİK / MERKEZ
364-16 0000 27 TR41 0001 2009 3640 0016 0000 27 BİLECİK / MERKEZ
1044-629 9981 TR72 0006 2001 0440 0006 2999 81 BİLECİK / MERKEZ
1940-443 9468-351 TR28 0013 4000 0044 3946 8000 01 BİLECİK / MERKEZ
0004303 TR83 0004 6005 2988 8000 0043 03 BİLECİK / MERKEZ
 

Ümit Aysev Güçlü
Muhasebe Müdürü
0 (228) 216 00 11/12 D:101

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç