7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

  • 31.03.2023
  • BilecikTSO

 

Sayın Üyemiz;

7440 Sayılı kanun kapsamında 31.12.2022 tarihi öncesi gecikmiş Oda aidatlarına yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştır.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Odamıza aidat borcu olan üyeler, anapara borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 9 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar Ek’te bulunan dilekçe ile Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin; borç taksitlerinin birincisini 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 28 Şubat 2024) ödemesi gerekmektedir. Ancak yapılan değişiklikle, 26.05.2023 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 32202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 11 birinci fıkrasın da yer alan başvuru ve ilk taksit süreleri de birer ay uzatıldığı belirtilmektedir. Bu durumda, üyelerin kanundan faydalanmak için yapacağı başvuru süresi bir ay uzatılarak 30.06.2023 tarihine, yapılandırmaya başvuranların borçlarının ilk taksit süresi de bir ay uzatılarak 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen taksitlerin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Başvurular; aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak Odamıza yapılabileceği gibi Muhasebe Müdürlüğü ile yapılacak görüşme neticesinde e-posta ortamında da yapılabilmektedir.

Vergi Durumu kapalı olduğu halde oda kaydı devam eden üyeler; vergi durumunun kapatıldığı tarihe kadar olan borçlarını yapılandırabilecektir. Vergi durumu kapandıktan sonra 12.03.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş borçlarının asılları ile gecikme zamlarının tamamı yapılandırma kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.

BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI Başvuru dilekçelerini aysev.guclu@bileciktso.org.tr adresine PDF olarak mail atabilirsiniz.


DİLEKÇE ve
7440 SAYILI YAPILANDIRMA KLAVUZU

 

  • 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç