1. Meslek Komitesi (Gıda Maddeleri, Toptan ve Perakende Ticareti Grubu)

Murat Fidan
Başkan
İbrahim Ertan
Başkan Yardımcısı
Ercan Düzgün
Üye
Gürcan Söğütlüoğlu
Üye
Yıldıray Şeker
Üye
İlhan Karaçayır
Üye
Şükrü Keskin
Üye

2. Meslek Komitesi (Madencilik ve Taş Ocakçılığı Grubu)

Nurtaç Akgöz
Başkan
Çetin Sönmez
Başkan Yardımcısı
Ersin Kadayifçi
Üye
Hakkı Aynur
Üye
Turgut Özen
Üye

3.Meslek Komitesi (İmalat Sanayi Grubu)

Levent Elmacı
Başkan
Orhan Şişman
Başkan Yardımcısı
Murat Serhat Öztürk
Üye
Mustafa Şenel
Üye
Aykut Güzeller
Üye

4. Meslek Komitesi (İnşaat Grubu)

Abdülselam Ağdağ
Başkan
Bahattin Baran
Başkan Yardımcısı
Bahattin Üstün
Üye
Ercan Öztürk
Üye
Selçuk Beğeç
Üye
Rıza Özgür Maden
Üye
İsmail Ercan Buzcu
Üye

5. Meslek Komitesi (Otomotiv ve Petrol Ürünleri Grubu)

Yüksel Gökçedağ
Başkan
Necati Uysal
Başkan Yardımcısı
Naci Güven
Üye
İsmail Kaya
Üye
Yalçın Şen
Üye

6. Meslek Komitesi (Toptan ve Perakende Ticaret Grubu)

Zeki Şahan
Başkan
Melih Erken
Başkan Yardımcısı
Harun Öztürk
Üye
Mehmet Ergün
Üye
Mehmet Serkan Kısacık
Üye
İbrahim Akça
Üye
Hasan Bozboğa
Üye

7. Meslek Komitesi (Finans ve Sigorta Faaliyetleri Grubu)

Cengiz Çevik
Başkan
Arif Karabulut
Başkan Yardımcısı
Ercan Yılmaz
Üye
Fatih Savcı
Üye
İbrahim Engin Ergin
Üye

8. Meslek Komitesi (Taşıma ve Depolama Grubu)

Ahmet Şahin
Başkan
Adem Akman
Üye
Yasin Demir
Üye
Aytaç Tunga
Üye
Sadık Yalçın
Üye

9. Meslek Komitesi (Diğer Hizmetler Grubu)

Yasettin Karaoğlu
Başkan
İlkan Kirazoğlu
Başkan Yardımcısı
Özkan Yılmaz
Üye
Ersel Emiroğlu
Üye
Ertan Onur
Üye
Sabri Çobanoğlu
Üye
Naci Eser
Üye

10. Meslek Komitesi(Gıda Maddeleri İmalatı)

Erdal Erşan
Başkan
Cemil İnce
Başkan Yardımcısı
Asım Taş
Üye
Berat Subaşı
Üye
Metin Turan
Üye

11.Meslek Komitesi (Madencilik Seramik Çimento İmalatı)

Muharrem Kaya
Başkan
Ramazan Emrah Konuk
Başkan Yardımcısı
İbrahim Ergin
Üye
Fatih Kızıldağ
Üye
İsmet Kızıldağ
Üye

12. Meslek Komitesi (İnşaat Yapı Malzeme ve Müh.)

Belkiya Altıntop
Başkan
Selami Yıldırım
Başkan Yardımcısı
Fatih Umutlu
Üye
İbrahim Sak
Üye
İbrahim Özyurt
Üye
GIDA MADDELERİ, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU

MURAT FİDAN
Başkan

İBRAHİM ERTAN
Başkan Yardımcısı

ERCAN DÜZGÜN
Üye
GÜRCAN SÖĞÜTLÜOĞLU
Üye

YILDIRAY ŞEKER
Üye
İLHAN KARAÇAYIR
Üye

ŞÜKRÜ KESKİN
Üye
     
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI GRUBU

NURTAÇ AKGÖZ
Başkan
ÇETİN SÖNMEZ
Başkan Yrd.
ERSİN KADAYİFÇİ
Üye

HAKKI AYNUR
Üye
TURGUT ÖZEN
Üye
İMALAT SANAYİ GRUBU

LEVENT ELMACI 
Başkan

ORHAN ŞİŞMAN 
Başkan Yrd.

MURAT SERHAT ÖZTÜRK 
Üye

MUSTAFA ŞENEL
Üye

AYKUT GÜZELLER 
Üye
İNŞAAT GRUBU

ABDÜLSELAM 
AĞDAĞ

Başkan

BAHATTİN BARAN
Başkan Yardımcısı

BAHATTİN ÜSTÜN
Üye

ERCAN ÖZTÜRK
Üye

SELÇUK BEGEÇ
Üye

RİZA ÖZGÜR MADEN
Üye

İSMAİL ERCAN BUZCU
Üye
     

 

OTOMOTİV VE PETROL ÜRÜNLERİ GRUBU

YÜKSEL GÖKÇEDAĞ
Başkan

NECATİ UYSAL
Başkan Yardımcısı

NACİ GÜVEN
Üye

İSMAİL KARA
Üye

YALÇIN ŞEN
Üye
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU

ZEKİ ŞAHAN 
Başkan

MELİH ERKEN
Başkan Yardımcısı

HARUN ÖZTÜRK
Üye

MEHMET ERGÜN
Üye
MEHMET SERKAN  KISACIK
Üye

İBRAHİM AKÇA
Üye

HASAN BOZBOĞA
Üye
 
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ GRUBU

CENGİZ ÇEVİK
Başkan

ARİF KARABULUT
Bşk.Yrd.

ERCAN YILMAZ
Üye

FATİH SAVCI
Üye

İBRAHİM ENGİN ERGİN
Üye
TAŞIMA VE DEPOLAMA GRUBU

AHMET ŞAHİN
Başkan

ADEM AKMAN
Üye

YASİN DEMİR
Üye

AYTAÇ TUNGA
Üye

SADIK YALÇIN
Üye
DİĞER HİZMETLER GRUBU

YASETTİN KARAOĞLU
Başkan

İLKAN KİRAZOĞLU
Başkan Yardımcısı

ÖZKAN YILMAZ
Üye

ERSEL EMİROĞLU
Üye

ERTAN ONUR
Üye

SABRİ ÇOBANOĞLU
Üye

Naci ESER
Üye
 
GIDA MADDELERİ, İMALATI

ERDAL ERŞAN
Başkan

CEMİL İNCE
Başkan Yardımcısı

ASIM TAŞ 
Üye

BERAT SUBAŞI
Üye

METİN TURAN
Üye
   
MADENCİLİK SERAMİK ÇİMENTO İMALATI

MUHARREM KAYA
Başkan

RAMAZAN EMRAH KONUK
Başkan Yardımcısı

İBRAHİM ERGİN
Üye

FATİH KIZILDAĞ 
Üye

İSMET KIZILDAĞ
Üye
   
İNŞAAT YAPI MALZ. VE MÜH.

BELKİYA ALTINTOP
Başkan

SELAMİ YILDIRIM
Başkan Yardımcısı

 FATİH UMUTLU
Üye

İBRAHİM SAK
Üye

İBRAHİM ÖZYURT
Üye
   

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç